Praktijkvoorbeelden Heron

Heron wordt gebruikt door verschillende partners. Ze situeren zich in de domeinen van musea, erfgoedinstellingen, maar ook onderzoeksgroepen uit de humane wetenschappen of Digital Humanities. Om een idee te geven van onze Heron dienstverlening, worden er een aantal praktijkvoorbeelden uitgebreider beschreven. Opgelet, de onderstaande praktijkvoorbeelden zijn enkel een illustratie. De implementatie kan uitgebreid worden om andere voorbeelden te ondersteunen. 

  • Aezel Projek - Een unieke visualisatie van tijd-, plaats- en persoonsgebonden erfgoedinformatie in de Zuidelijke Nederlanden
  • Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
  • Codex Eyckensis – Langetermijnbewaring en digitale ontsluiting van het oudste manuscript van de Lage Landen
  • Digitale participatie in erfgoed en digital storytelling
  • IDEM – Integrated Datbase for Early Music.  Een geïntegreerde omgeving voor onderzoek naar en ontsluiting van het muzikale erfgoed in de Lage Landen
  • Lovaniensia - Virtuele hereniging van een verspreide bibliotheekcollectie als basis voor boekhistorisch onderzoek
  • Magister Dixit – Ontwikkeling van een virutele onderzoeksomgeving voor de Leuvense collegedictaten
  • NaBuCCo - database rond Babylonische kleitabletten