ScopeArchiv : Beschrijven en beheren

ScopeArchiv biedt een waaier aan oplossingen voor het beschrijven en het beheren van digitale en analoge documenten.  U beschikt over de nodige tools om de volledige workflow binnen een archiefdienst te automatiseren. Dit gaat van het registreren van aanwinsten, over depotbeheer naar beschrijving en leeszaaladministratie.

Overzicht van de scopeArchiv modules

Voor het hiërarchisch beschrijven van de archiefstukken beschikt u over alle ISAD(G) velden. Door de koppeling van de gegevens over toegankelijkheid in de beschrijvingsmodule aan de OPAC, de module voor leeszaaladministratie en klantenbeheer, bewaakt u optimaal privacy-, auteurs- en andere toegangsrechten.  Door de uniforme, gestandaardiseerde beschrijvingswijze is het mogelijk om gegevens over archiefbestanden automatisch te laten harvesten door Archiefbank Vlaanderen.

Broomstructuur in scopeArchiv

Een lezer vindt de gemaakte beschrijvingen, inventarissen en digitale stukken terug in de zoekinterface Limo of in de scopeArchiv OPAC

Boomstructuur in Scope Query

Fiche in Scope Query

U kan er voor kiezen uw inventarissen enkel binnen uw eigen organisatie doorzoekbaar te maken of om ze te publiceren op het World Wide Web. Indien u ook gestandaardiseerde gegevens over de archiefvormer en zijn geschiedenis wenst te noteren en te koppelen aan de inventaris, dan kan dat door gebruik te maken van ODIS en de ODIS plug-in in scopeArchiv.

ODIS plugin scopeArchiv